از اين پس كليه مربيان ،‌ ورزشكاران و افرادي كه به نوعي با فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك در ارتباط هستند نيازمند شناسنامه ورزشي مي باشند .

مدارك مورد نياز جهت صدور شناسنامه ورزشي

1-  يك قطعه عكس

2- كپي كارت بيمه ورزشي

3- پرداخت مبلغ 21000 تومان به حساب 0105974939003 بانك ملي به نام فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيك ، شعبه نمايشگاه+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:14  توسط هيئت |